Ondernemings- & Insolventierecht

Adviseren en procederen

Roy adviseert aan en procedeert voor zowel grote (internationale) ondernemingen, het MKB als zelfstandigen.

U kunt Roy inschakelen voor het opstellen van alle benodigde (commerciële) contracten en algemene voorwaarden en voor het procederen over alle mogelijke geschillen op dit gebied.

Roy heeft meermaals in faillissementen opgetreden, zowel namens schuldeisers van de failliet, kredietvestrekkers, opdrachtgevers of leveranciers.

Contact

KANTOOR
Velperplein 23
6811 AH Arnhem
KANTOORTIJDEN
Maandag-Vrijdag: 09:00 – 17:00 uur

Veel gestelde vragen

Wat kunt u verwachten van een eerste gesprek?

Het is begrijpelijk dat u wilt dat zo snel mogelijk wordt begonnen met de behandeling van uw zaak. Voordat dit mogelijk is, is het belangrijk dat wij een aantal dingen eerst samen bespreken tijdens een intakegesprek. In dat gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke (rechts)persoon verstrekt de opdracht?
  • Kan ik voor u optreden (is er geen conflicteren belang)?
  • Wat is de kans op succes?
  • Wat is het (geldelijk) belang van uw zaak?
  • Wat zijn de eventuele risico’s?
  • Wat zijn de verwachte kosten?

Het is mogelijk dat u voorafgaand aan een gesprek wordt gevraagd enkele documenten ter nadere toelichting te verstrekken.

Wanneer voor u wordt opgetreden, worden voorafgaand daaraan de afspraken en voorwaarden waaronder dit plaatsvindt vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Wat zijn de tarieven?

In beginsel wordt gewerkt op basis van een uurtarief. In voorkomende gevallen is het mogelijk een vast tarief voor een (deel van) een zaak overeen te komen.

Het uurtarief kan per zaak verschillen. Hierbij is onder meer van belang of u particulier of ondernemer bent, het (geldelijk) belang van de zaak en een inschatting van de te verwachten werkzaamheden.

Tijdens het intakegesprek wordt het uurtarief dat past bij uw zaak besproken.

In geval van interim werkzaamheden is het tarief mede afhankelijk van de duur van de opdracht en de verdere voorwaarden waaronder deze wordt uitgevoerd.

In overleg is het ook mogelijk, indien u daarvoor in aanmerking komt, juridische bijstand te verlenen op basis van gefinancierde rechtsbijstand door de overheid (https://www.rechtsbijstand.nl).